بهار – فنر – چشمه استفاده استراحت فناوری

بهار – فنر – چشمه: استفاده استراحت فناوری ارتباط استراحت پروژه زندگی تمرکز ایمیل فناوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟ ، جنتی

قريب به دو سال از پايان حضور شما در دولت حسن روحاني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد مي گذرد. حالا كه مدتي است از دور به دولت روحاني نگاه مي كنيد مهم ترين نقد شما نس

روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟ ، جنتی

جنتی:روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟

عبارات مهم : استفاده

روزنامه اعتماد با علی جنتی مصاحبه ای را انجام داده است.

روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟ ، جنتی

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

قريب به دو سال از پايان حضور شما در دولت حسن روحاني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد مي گذرد. حالا كه مدتي است از دور به دولت روحاني نگاه مي كنيد مهم ترين نقد شما نسبت به دولت دوازدهم چيست؟

نسبت به دولت به معناي قوه مجريه انتقاد خاصي ندارم ولی دولت از اجزا و اعضاي كابينه تشكيل شده است هست. اعضاي كابينه هم متفاوت هستند. برخي بسيار با انگيزه هستند و كار خود را مي دانند، از نيروهاي توانمند و همراه دولت استفاده مي كنند، در كارشان هم موفق هستند. برخي هم هستند كه انگيزه كمتري دارند يا خودشان را در ايفاي مسووليت ناتوان مي بينند يا در گزینش معاونان و مديراني كه به كار گرفته اند از نيروهاي توانمند و با كفايت استفاده نمي كنند يا با برخي از نمايندگان پرتوقع مجلس معامله مي كنند و براي اينكه به دور از پرسش يا استيضاح بمانند باج هاي سنگيني به نمايندگان مجلس مي دهند و علی رغم سياست هاي رييس جمهور عمل مي كنند.

قريب به دو سال از پايان حضور شما در دولت حسن روحاني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد مي گذرد. حالا كه مدتي است از دور به دولت روحاني نگاه مي كنيد مهم ترين نقد شما نس

مدتي است كه روحاني به رييس جمهوري تريبون ها تبديل شده است هست. يعني هر از چند گاهي پشت يك تريبوني موارد و گزاره هايي را يادآوري مي كنند كه پيش از انتخابات جزيي از وعده هاي او بوده است و در اين يك سال يا بهتر بگوييم ٥ سال گذشته شرايط تحقق آن فراهم نشده و در بعضي موارد بدتر هم شده است هست. به نظر شما اين عنوان براي افكار عمومي عجيب و آزاردهنده نيست؟

بسياري از نخبگان كشور در بخش هاي متفاوت از محدوديت هايي كه رييس جمهوري در جايگاه خود دارد آگاه هستند. البته توده مردم اطلاع زيادي ندارند كه رييس جمهوري چه مشكلاتي دارد؛ لذا مي بينيم كه در برخي از شبكه هاي اجتماعي گاه انتقادات تندي از رييس جمهوري مي شود و مردم مي پرسند كه وعده هايي كه داده بوديد چه شد؟ اگر روحاني اين وعده ها را در تريبون هاي عمومي تكرار مي كند بيشتر به اين دليل است كه نشان دهد بر اعتقادات و باورهاي خود استوار است ولي در عمل نتوانسته است وعده ها را محقق كند.

اينكه روحاني در رابطه با آزادي بيان، آزادي تبادل اطلاعات، آزادي شبكه هاي اجتماعي و… بارها تاكيد كرده و مي كند به اين دليل است كه مي خواهد بگويد من از عقيده ام بازنگشته ام منتها در عمل شرايطي خارج از اراده او ايجاد شده است هست. به عنوان نمونه شوراي عالي فضاي مجازي با تركيب خاصي كه دارد يا كميته تعيين مصاديق مجرمانه راي به فيلترينگ خبر رسان تلگرام مي دهد يا دستگاه قضايي دخالت مي كند و برخي از شبكه هاي اجتماعي را فيلتر مي كند. اين با هيچ منطقي جور در نمي آيد كه اتوباني كه ميليون ها اتومبيل از آن عبور مي كند به جاي جريمه و برخورد با چندینه خودروي متخلف يك باره اتوبان را ببندند براي اينكه ديگر تخلفي صورت نگيرد. اگر رييس جمهوري وعده ها را بازخواني مي كند براي اين است كه به مردم بگويد وعده ها را فقط براي راي گيري از مردم بيان نكردم و هنوز بر اين اعتقادات هستم منتها برخي شرايط خارج از اراده من است.

روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟ ، جنتی

اينكه مردم بدانند رييس جمهورشان به چه چيزي اعتقاد دارد يا ندارد كفايت مي كند؟

البته صرف ابراز عقيده كافي نيست ولی راهي هم جز اين نيست. گاهي اهداف كوچك تري را بايد فداي اهداف و منافع بزرگ تري كنيم. ما اكنون در شرايط ويژه اي هستيم كه تهديدهاي خارجي در طول ٤٠ سال گذشته به بيشترين حد ممكن رسيده هست. حتي در دوران جنگ تحميلي و حمله عراق ما اينقدر با تهديد مواجه نبوديم.

ائتلافي در منطقه بين عربستان، اسراييل و امارات متحده عربي با امريكا شكل گرفته است و همه آنها به دنبال ايجاد مزاحمت براي جمهوري اسلامي هستند. در طول ٤ دهه گذشته به جز در دوران جنگ تحميلي هيچگاه چنين وضعيتي نبود. يك زماني ملك عبدالله به امريكايي ها گفته بود شما بايد سر اين مار را بزنيد چون خودشان كه عرضه اين كار را نداشتند متكي به حمايت امريكا بودند تا به اصطلاح از شر ايران خلاص شوند. الان امريكا با اسراييل، عربستان و امارات متحده عربي دست به دست هم داده اند نه براي يك حمله نظامي كه هيچگاه ما شاهد حمله نظامي از سوي اين كشورها نخواهيم بود آیا كه يك بارهمه آنها پشت سر صدام ايستادند، همه امكانات تسليحاتي و اطلاعاتي را در اختيارش گذاشتند ولي موفق نشدند. آنها به دنبال جنگ رواني و استفاده از جنگ نرم هستند و تلاش مي كنند با استفاده از ضعف هاي دروني كشور جامعه را دچار فروپاشي كنند.

قريب به دو سال از پايان حضور شما در دولت حسن روحاني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد مي گذرد. حالا كه مدتي است از دور به دولت روحاني نگاه مي كنيد مهم ترين نقد شما نس

آنچه مي تواند ما را دربرابر اين تهديدها مصون نگه دارد حفظ انسجام دروني، هماهنگي بين دولت و مردم، هماهنگي قواي سه گانه كشور و همراهي دولت با رهبري هست. تا زماني كه اين انسجام وجود داشته باشد هيچ يك از اين تهديدها كارساز نخواهد بود ولي اگر ما از نظر انسجام داخلي دچار مشكل شويم آن وقت است كه توطئه ها كارساز مي شود. حالا شما خودتان بگوييد روحاني به عنوان رييس دولت مي تواند يك روز با دستگاه قضايي در بيفتد و يك روز با مجلس مقابله كند و هر روز تشنجي در سطح جامعه پديد بيايد. آيا به نفع كشور است؟

به ويژه با توجه به گروه بندي هاي سياسي و جناحي كه در داخل كشور داريم و متاسفانه بسياري به منافع ملي فكر نمي كنند و تنها به منافع جناحي و گروهي خود مي انديشند و تلاش مي كنند كه به هر قيمتي دولت را زمين بزنند و خودشان به قدرت برسند ولو با هزينه زير پا گذاشتن منافع ملي. آيا صحيح است كه دولت براي پيشبرد ديدگاه ها و نظراتي كه دارد جامعه را دچار تشنج كند؟

روحانی اگربعضی حرفها را بزندکشوربه هم می ریزد/ ندیدید تصویر العمل مدیر قوه قضاییه را به یک انتقادکوچک؟ ، جنتی

شرايط بين المللي و منطقه اي قابل درك است ولی دست بسته بودن رييس جمهوري قابل درك نيست. زماني گفتند رييس جمهوري تداركاتچي هست. فكر نمي كنيد اگر روحاني هم به تداركاتچي بودن معروف شود اين عنوان كليت نظام و اصل جمهوريت نظام را زير پرسش مي برد؟وقتي دايما از محدوديت ها صحبت كنيم عملا به مردم اين علامت را مي دهيم كه اساسا صندوق راي اهميتي ندارد؟

رييس جمهوري مي تواند فعال باشد. مي تواند بگويد من منتخب مردم هستم و با اين ٢٤ ميليون راي مي خواهم تمام نظرات و وعده هايم را عملياتي كنم ولي عده اي در گوشه و كنار ايستاده اند و چوب لاي چرخ دولت مي گذارند و مانع تحقق اهداف دولت هستند. در چنين شرايطي آيا مردم آرامش دارند تا در سايه آن فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه اي كشور پيش برود؟ آيا گرگ هايي كه خارج از مرزها هستند و به دنبال بهره گيري از برخي وقت ها هستند فقط نظاره گرند يا از اين شرايط سوءاستفاده خواهند كرد؟ نهايتا شرايط كشور به چه سمتي پيش مي رود؟

در سخنراني ها و صحبت ها، رييس جمهور گاه از گزاره هايي استفاده مي كند كه مرجع آن مشخص است ولی شما فكر نمي كنيد وقتي مي گوييد ما مي خواستيم وزير زن داشته باشيم و نشد يا مخالف فيلتر خبر رسان تلگرام بوديم ولی نتوانستيم؛ اين گزاره ها در نااميدي مردم از دولت موثر باشد؟ آیا روحاني صريح تر با مردم سخن نمي گويد؟

ممكن است اگر روحاني صريح و بي پرده سخن بگويد از نظر شخصي در بين طرفداران خود محبوبيت زيادي هم پيدا كند و مردم بگويند آفرين به رييس جمهور ولی بايد نتايج آن را هم در جامعه در نظرگرفت. يك مثال راحت بزنم. زماني آقاي رييس جمهور در يكي از سخنراني ها انتقادي به دستگاه قضايي داشت و اظهار كرد برخي بيكار هستند و افراد را احضار مي كنند و بعد از آن تازه به دنبال مدرك مي گردند كه شخص را مقصر جلوه دهند. اين جمله قاعدتا خطاب به برخي از دادياران بود آیا كه معمولا داديار يا دادستان افراد را احضار مي كند.

شما ملاحظه كرديد كه روز بعد اين جمله با چه واكنش تندي از سوي رييس قوه قضاييه مواجه شد و ايشان رسما گفتند شما بيكار هستيد كه مردم را چهارسال معطل برجام كرديد و به اين ترتيب كل برجام را زير پرسش برد. به نظر شما به عنوان يك ناظر بي طرف آيا روحاني بايد همه آنچه را مي داند، بيان كند و با واكنش هايي از اين قبيل رو به رو شود و بعد هم گروه هاي سياسي مخالف دولت از اين آب گل آلود ماهي بگيرند. نهايتا آيا منافع كشور تامين مي شود يا به ضرر كشور است؟

واژه های کلیدی: استفاده | استفاده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz