بهار – فنر – چشمه استفاده استراحت فناوری

بهار – فنر – چشمه: استفاده استراحت فناوری ارتباط استراحت پروژه زندگی تمرکز ایمیل فناوری

گت بلاگز اخبار بین الملل جنجال شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان

به نظر می رسد که مورد نیاز بود پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی به وسیله بعضی از مقام‌های دولتی افغانستان، پرسشها حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و ق

جنجال شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان

جنجال شناسنامه های الکترونیکی در افغانستان

عبارات مهم : عبدالله

به نظر می رسد که مورد نیاز بود پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی به وسیله بعضی از مقام های دولتی افغانستان، پرسشها حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و قانونی مورد بحث قرار گرفته و حل می شد.

به گزارش مهر، در دیگر جوامع طرح مباحث ملی باعث همگرایی و کم کردن تقابل می گردد ولی در جامعه افغانستان از وقت های دور تاکنون، طرح مباحث ملی موجب زیاد کردن تنش و تقابل در جامعه گردیده هست. یک نمونه بارز آن عنوان توزیع شناسنامه الکترونیکی هست. در بافایده بودن و مهم بودن این شناسنامه جای هیچ گونه مناقشه و توضیحی وجود ندارد. ولی اقدام عملی در این باره باعث گردیده است که شکاف های سیاسی و تقابل اجتماعی در این کشور به شدت زیاد کردن یابد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی پنج شنبه هفته گذشته با اخذ نخستین شناسنامه به وسیله «اشرف غنی» مدیر جمهوری افغانستان شروع شد. غنی این شناسنامه های الکترونیکی را جهت دولتداری خوب، تحلیل اقتصادی و مخصوصا ارائه خدمات در قرن ۲۱ که وابسته به اطلاعات هست، مهم و حیاتی توصیف کرد. وی همچنین کاربرد شناسنامه های الکترونیک جهت تشخیص فعالیت های تروریستی مهم دانست و گفت: به احتمال زیاد انتحارکنندگان شناسنامه ساختگی داشته باشند که در این صورت با داشتن شناسنامه الکترونیکی قابل شناسایی خواهند بود!

گفتنی است که بحث شناسنامه های الکترونیک جهت نخستین بار در سال ۸۹ و در وقت ریاست جمهوری «حامد کرزای» مطرح شد. ولی از آنجایی که در آن وقت از شرح این طرح چیزی به میان نیامد، مایه تصویر العمل منفی مجامع و نهادهای قومی- سیاسی نیز نشد. با بر سر کار آمدن دولت وحدت ملی، الکترونیکی شدن شناسنامه های شهروندان بار دیگر، ولی این بار با جدیتی چالش برانگیز بر سر زبان ها افتاد و مایه دوقطبی شدن جامعه افغانستان بر سر درج کلمه «افغان» به عنوان هویت همگانی شهروندان و اقوام شد. با عضویت کردن محمداشرف غنی مدیر جمهوری افغانستان جهت دریافت این سند هویت، «عبدالله عبدالله» رییس اجرائی و شریک غنی در قدرت با روند توزیع آن مخالفت کرد و در نتیجه این روند جهت چند ماه متوقف شد. تا این که آخر پنج شنبه گذشته غنی نخستین کسی بود که شناسنامه الکترونیکی دریافت کرد. ولی دو ساعت بعد از آن، عبدالله، مدیر اجرایی دولت افغانستان با حضور در یک نشست خبری مخالفت خود با توزیع شناسنامه الکترونیک را اعلام کرد و آن را ناکام خواند.

جنجال شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان

وی گفت که در سطح رهبری دولت افغانستان بر سر توزیع این شناسنامه توافق وجود ندارد و بر همین اساس، شروع توزیع شناسنامه های الکترونیکی فاقد مشروعیت و به نوعی دعوت کردن به بحران هست. با آن که شناسنامه های الکترونیکی در دراز مدت یک ضرورت ملی هست، ولی هم اکنون روی شروع توزیع این شناسنامه ها بحث ها و اختلافات جدی بین رهبری دولت، وکلای مجلس و مردم افغانستان وجود دارد، بنابراین شروع ناگهانی این روند عملا مشروعیت ندارد. عبدالله این اقدام را با استناد به «مخالفت های مردم»، «عوام فریبانه» خواند، ولی با توجه به انگیزش های نهفته در منش مدیر اجرایی، بسیاری از آگاهان مخالفت وی با این روند را بیش از آن که ناشی از دغدغه ملی بداند، برآمده از رویکردهای پوپولیستی وی می شمارند.

از دیگر سو شماری از سناتوران افغانستانی با آنکه توزیع شناسنامه الکترونیکی را از مسئولیت های دولت افغانستان می خوانند؛ ولی تاکید می کنند که بهتر بود تا دولت در شرایط کنونی به جای توزیع شناسنامه ها به اولویت های دیگر می پرداخت. آنان امنیت را از بااهمیت ترین اولویت شرایط کنونی عنوان کرده، یادآور شدند که اخیراً اوضاع امنیتی در این کشور به شدت دلواپس کننده شده است و تنها در یک هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نفر در ولایت «بدخشان» جان خود را از دست داده اند. همچنین فساد گسترده در افغانستان موج می زند و نیاز بود تا دولت در جهت از بین بردن آن اقدام می کرد.

آنان همچنین تاکید کردند که اکنون مورد نیاز است تا رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با اجماع و اتفاق به سوی پرسشها مهم و عمده کشور بروند نه با اختلاف و جنجال؛ چون در پرسشها اختلافی و جنجال آمیز همه ضرر می کنند و زیاد به سمت بحران پیش می وریم. نمایندگان مجلس افغانستان با اشاره به زیاد کردن ناامنی ها تاکید کردند که در شرایط کنونی جنگ در همه ولایت های این کشور جریان دارد و دولت توجه جدی به آن نمی کند. در این شرایط نیاز است که دولت مرکزی جنجال ها در مورد شناسنامه ها را حل کنند و با اعتماد، اتفاق و اجماع به فکر تامین امنیت باشند.

لذا بهتر بود که پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی به وسیله بعضی از مقام های دولتی افغانستان، پرسشها حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و قانونی مورد بحث قرار گرفته و حل می گردید. تجربه نشان داده است که اقدام های یک جانبه و تحمیلی و گریز از بحث های اساسی و نبود یک اجماع همگانی هرگز فرجامی خوب و موفق جهت هر موضوعی، به خاص مباحث ملی در پی نخواهد داشت.

چنانچه در شرایط حساس و شکننده کنونی کشور تقابل عبدالله و غنی به مثابه دو بخش عمده دولت وحدت ملی اوضاع ناامنی و تنش های سیاسی و اجتماعی را در این کشورا فزایش خواهد داد. ضمنا مسئولان دولت وحدت ملی افغانستان باید هر لحظه به یاد داشته باشند که مقام و مشروعیت آنها برخاسته از لطف «جان کری» است نه قانون اساسی و رای مردم …

بنابراین استمرار چنین تنش هایی موقعیت آنان را بیش از پیش با خطر روبرو ساخته و اعتبار ارزش در نزد جامعه تنزل می یابد؛ هم چنین از تحولات سپری شده است نیز باید آموخته باشند که از طریق زور و اجبار نیز موفقیت پایدار بدست نخواهد آمد.

به نظر می رسد که مورد نیاز بود پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی به وسیله بعضی از مقام‌های دولتی افغانستان، پرسشها حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و ق

واژه های کلیدی: عبدالله | شناسنامه | افغانستان | افغانستان | الکترونیکی | عبدالله عبدالله | اخبار بین الملل

جنجال شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان

جنجال شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz